Skip to content

Zielony pies -DoBBra strona miasta

Działania poprzedzamy kampanią informacyjną skierowaną do różnych grup. 

To najnowszy projekt Fundacji Świat w Naszych Rękach i Fundacji Psia Ekipa, który powstał podczas działania projektu- będzie on wzbogacał, urozmaicał i pomagał realizować założone w projekcie plany.

  • Zielony Pies stanie się centrum integracji i działań wolontaryjnych obu organizacji.
  • Integralną częścią jego działania będzie prowadzenie sklepu charytatywnego- całkowity jego dochód przeznaczony będzie na finansowanie leczenia i utrzymania zwierząt-podopiecznych Fundacji Psia Ekipa. 
  • w tym miejscu powstanie stała wystawa ekologiczna ZERO WASTE
  • będzie tu przestrzeń na organizowanie spotkań, warsztatów i szkoleń również planowanych w ramach projektu Miasto dla Zwierząt.

Powstanie tego miejsca ma na celu:

  • Promocję szeroko pojętych działań ekologii:
  • Inicjowanie działań proekologicznych, na rzecz ochrony środowiska
  • Upowszechnianie wiedzy i edukacja w obszarach ekologii, ochrony przyrody, praw zwierząt i praw człowieka. 
  • Aktywizowanie społeczności lokalnych