Skip to content

Zespół

ANNA CHĘĆ

Aktywistka, edukatorka/ trenerka, psia mama, ogrodniczka.

Inicjatorka i autorka projektu „BB miasto przyjazne dla zwierząt” i jego współkoordynatorka. Zajmuje się budowaniem lokalnej polityki opieki nad zwierzętami i procesem partycypacji strony społecznej, a także organizacją szkoleń prawnych dla lokalnych instytucji. 

Prezeska Fundacji „Świat w Naszych Rękach www.swiatwnaszychrekach.org , prowadzi także przedsiębiorstwo społeczne KOSMICZNA ARCHITEKTURA OGRODOWA, które wykonuje kopuły geodezyjne. 

Od 2001 roku w Bielsku-Białej koordynuje współpracę strony społecznej z przedstawicielkami/lami lokalnych władz w obszarze opieki nad zwierzętami. 

Inicjatorka działania „BB Miasto przyjazne dla zwierząt” w ramach akcji Masz Głos, które otrzymało nagrodę Super Samorząd.

 Mieszka w siedlisku permakulturowym DOLINA BAWOLE SERCE w Bystrej, gdzie uprawia warzywa i prowadzi miejsce edukacji ekologicznej. Od 14 lat zajmuje się edukacją nieformalną, prowadzi warsztatownię DZIAŁAJ Z CHĘCIĄ. 

Wierzy, że: „Zmiana jest możliwa. Tu i teraz. Ważny jest każdy mały krok”.

JOANNA KRAJ 

Prezeska Fundacji Psia Ekipa- Razem dla Zwierząt. 

Założycielka nieformalnej grupy wolontariuszy Psia Ekipa w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Inicjatorka poprawy warunków bytowania zwierząt w schronisku oraz wdrożenia wewnętrznych procedur działania i opieki. Przez kilka lat koordynowała sobotni wolontariat Psiej Ekipy. 

Aktualnie współdziała z mediami -aktywnie promując adopcje i humanitarne traktowanie zwierząt. Jako Inspektor do Spraw Ochrony zwierząt- deficyty prawne związane z ich ochroną zna z podjętych działań interwencyjnych od wielu lat. Wspólnie z organami ścigania występuje w roli  oskarżyciela posiłkowego reprezentując pokrzywdzone zwierzęta w sądzie. 

W projekcie jest koordynatorem zajmującym się minn.  Współorganizuje szkolenia prawne, zajmuje się aktywizacją obywatelską: propagowaniem idei wolontariatu i społecznego zaangażowania w działania na rzecz zwierząt.

Prywatnie posiada 3 psy i kotka. Kocha naturę i morze. Posiada wykształcenie artystyczne- stąd też nie stroni od obcowania ze sztuką i szeroko pojętym pięknym.

KATARZYNA KWIATKOWSKA

Wiceprezeska Fundacji „Świat w Naszych Rękach”. Jej działania koncentrują się wokół pomocy zwierzętom, działań na rzecz aktywizacji społecznej w tym obszarze i współpracy z instytucjami i podmiotami realizującymi zadania opieki nad zwierzętami. Koordynuje wolontariat Psiej Ekipy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, gdzie od lat regularnie, w każdą sobotę organizuje wyprowadzanie psów i opiekę nad kotami. Współpracuje z organizacjami społecznymi. Prywatnie uwielbia książki i koty. 

KAROLINA KUSZLEWICZ

To uznana adwokatka, ekspertka w zakresie prawnej ochrony zwierząt, przyrody i środowiska naturalnego. 

W projekcie „Bielsko-Biała, miasto przyjazne zwierzętom” pełni role ekspertki w obszarze prawnych aspektów ochrony zwierząt. Prowadzi szkolenia prawne z przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt, dla poszczególnych instytucji i organów ścigania, jest autorką ekspertyz i doradczynią w procesie budowania lokalnej polityki opieki nad zwierzętami.

Honorowa Przewodnicząca Sekcji Prawa Zwierząt przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Pełni funkcję Rzeczniczki ds. ochrony zwierząt przy Polskim Towarzystwie Etycznym.

Doradza również organizacjom pozarządowym, organom samorządowym, posiada doświadczenie w szkoleniu funkcjonariuszy policji. 

Jest autorką książki: Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik.

DAWID ZIELIŃSKI 

W projekcie ekspert w obszarze budowania lokalnej polityki opieki nad zwierzętami, opartej na eksperckiej diagnozie i konsultacjach społecznych.

Socjolog zajmujący się doradztwem strategicznym z zakresu rozwoju lokalnego i rewitalizacji. Od 2010 r. prowadzi działalność gospodarczą o profilu badawczo-doradczym, w zakresie badań społeczno-gospodarczych, badań sektora ekonomii społecznej, ewaluacji projektów społecznych oraz wsparcia instytucji publicznych w zakresie planowania strategicznego w zakresie rozwoju gmin oraz rewitalizacji obszarów miejskich. Autor lub współautor kilkudziesięciu strategii rozwoju, programów rewitalizacji, dokumentów strategicznych tworzonych na potrzeby gmin, obszarów funkcjonalnych, aglomeracji i województw.

ANNA BARABASZ

W projekcie ekspertka w obszarze budowania lokalnej polityki opieki nad zwierzętami, opartej na eksperckiej diagnozie i konsultacjach społecznych.

Absolwentka politologii i nauk społecznych Uniwersytetu Opolskiego i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmowała się m.in. socjologią rozwoju lokalnego i regionu oraz zagadnieniami z zakresu tożsamości małych ojczyzn i filozofią polityczną. Zawodowo skupia się na realizacji działań w obszarze pozarządowym i edukacji. Autorka i koordynatorka projektów społeczno-kulturalnych, współautorka inicjatyw z obszaru włączenia społecznego i aktywnej integracji Członkini zespołu realizującego badania socjologiczne w obszarze Aglomeracji Beskidzkiej. 

Pracuje w Żywieckiej Fundacji Rozwoju przy realizacji wieloletniego projektu z zakresu readaptacji zawodowej – pełni funkcję doradcy zawodowego w Centrum Integracji Społecznej i animatorki społecznej w Programie Aktywności Lokalnej. 

Matka, feministka, miłośniczka Bacha i francuskiego postmodernizmu.