Skip to content

Wystawa

W ramach projektu powstała wystawa edukacyjno- informacyjna  “Miasto dla Zwierząt”.

Plansze poruszają następujące zagadnienia:

  • Założenia i cele projektu Miasto dla Zwierząt.
  • Prawa Zwierząt.
  • Obowiązki właścicielskie. 
  • Jak pomagać zwierzętom.
  • Plansza informacyjna “Ratuj Zwierzaka w Bielsku-Białej” – najważniejsze telefony i adresy w mieście.
  • Koty wolnożyjące w mieście.
  • Adoptuj psa ze schroniska.
  • Świat w Naszych Rękach.
  • Fundacja Psia Ekipa.

Wystawa towarzyszy większości planowanych wydarzeń, szkoleń, spotkań integracyjnych, eventów i warsztatów.

Wystawa powstała w Projektu realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG