Skip to content

Szkolenie dla Straży Miejskiej- prawne aspekty ochrony zwierząt z praktyczną realizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt.

258183619_265787642264930_2332506312089302515_n

Za nami kolejne szkolenie związane z prawnymi aspektami ochrony zwierząt i z praktyczną realizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt.

Tym razem szkolenie zostało przeprowadzone dla pracowniczek i pracowników Straży Miejskiej w Bielsku-Białej (17 osób). Szkolenie prowadziła Adw. Karolina Kuszlewicz, która przygotowała je dokładnie pod kątem praw, możliwości, obowiązków i praktyki (co naszej perspektywy jest najważniejsze) właśnie Straży Miejskiej. Część dotyczącą działań społecznych dla zwierząt prowadziły i swoim lokalnym doświadczeniem dzieliły się organizatorki: Anna Chęć z Fundacja „Świat w Naszych Rękach” i Joanna Katarzyna Kraj z Fundacja Psia Ekipa Z naszej perspektywy szkolenie było naprawdę udane, osoby uczestniczące były bardzo (bardzo!) aktywne, intensywnie pracowały nad rozwiązaniami i praktycznym zastosowaniem zapisów ustawy w swojej pracy. Rozmawialiśmy o rozwiązaniach, współpracy między instytucjami, działaniach i procedurach, które są możliwe do zastosowania w Bielsku- Białej, a które pozwoliłyby skuteczniej ratować zdrowie i życie zwierząt. Okazuje się także, że w Straży Miejskiej pracują ludzie, którzy nie tylko chcą móc lepiej reagować na krzywdę zwierząt z racji swojej pracy, ale także prywatnie, tak jak my, na własną rękę ratują, adoptują i dokarmiają zwierzęta. Bardzo wszystkim dziękujemy za zaufanie, świetną współpracę przy organizacji szkolenia i motywację do wykorzystania tych 6 godzin z ekspertką od praw zwierząt, najlepiej jak się dało!

„Stopień rozwoju cywilizacji wyraża się stosunkiem człowieka do zwierząt”- Mahatma Gandhi

Dziękujemy. Wszystko dla zwierząt!

Szkolenie dofinansowane z programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy