Skip to content

„Przyjaciel na całe życie” II edycja

„Przyjaciel na całe życie” to zupełnie nowy projekt edukacyjny, który promuje postawę odpowiedzialności za posiadane zwierzę, dotyczący tematyki standardów utrzymania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności. Akcja EDUKACJA trwa, a nasze 10-cio letnie działania stanowią skarbnicę wiedzy i przykładów z życia wziętych, o których możemy opowiedzieć uczniom bielskich podstawówek. Projekt ma na celu zmniejszenie ilości zwierząt, które trafiają do schroniska, na ulicę, na łańcuch czy do kojca. Podczas zajęć omawiane są potrzeby zwierząt, obowiązki opiekunów, ale pojawiają się także tematy przedświątecznych prezentów i (nie) kupowania zwierząt w tym okresie roku. uwaga! Dla szkół przystępującej do projektu wysyłamy scenariusz oraz materiały do samodzielnego przeprowadzania zajęć przez nauczycieli w Państwa szkole. Spotkania będą odbywały się do 22 grudnia 2023. Projekt jest efektem poszerzenia działań Gminy Bielsko-Biała na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zadanie publiczne dofinansowane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. “Przyjaciel na całe życie”