Skip to content

Pracujemy nad diagnozą do lokalnej polityki opieki nad zwierzętami

232040577_195952779248417_8742232395725363405_n

Aby mogło powstać naprawdę przyjazne i dbające o los zwierząt miasto, potrzebna jest nam dobra lokalna polityka w tym obszarze i dobre rozwiązania systemowe.


Takie chcemy wypracować w Bielsku-Białej.


Jednak aby móc to zrobić, potrzebujemy dobrej diagnozy obecnej sytuacji. Musimy zadać sobie pytanie jak jest, co działa, co nie działa, co potrzebuje zmiany, rekomendacji i nowych rozwiązań.

Obecnie organizujemy więc szereg spotkań z poszczególnymi grupami związanymi z pomocą zwierzętom lub odpowiedzialnymi za organizacje tej pomocy, czyli z: organizacjami pozarządowymi, wolontariuszkami i wolontariuszami schroniska dla bezdomnych zwierząt, pracownikami i dyrekcją schroniska, karmicielkami i karmicielami wolnożyjących kotów, przedstawicielami Urzędu Miasta.
Współpracujemy także w tym obszarze z ekspertami, którzy pracują nad zebraniem różnorakich danych, statystyk i dokumentów, które to pozwolą lepiej przyjrzeć się obecnej sytuacji, opracować rekomendacje i strategię działań.
Opracowaną diagnozę zaprezentujemy i na jej bazie będziemy opracowywać lokalną politykę opieki nad zwierzętami. Ta będzie poddana konsultacjom społecznym.
Idziemy po nowe – dla zwierząt!