Skip to content

Pomaganie to jest TO! Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu zasilił szeregi wolontariatu w Fundacji Psia Ekipa

WhatsApp Image 2021-11-11 at 15.16.50 (1)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu to placówka, której wychowankowie stali się wolontariuszami w Psiej Ha-upie. To dom, który Fundacja Psia Ekipa wynajęła, by móc w sposób szczególny opiekować się zwierzętami najbardziej skrzywdzonymi, przejętych podczas interwencji lub ze schroniska. Mamy nadzieję, że kontakt ze zwierzętami, opieka nad nimi, dbanie o ich dobrostan i uczestniczenie w codziennych obowiązkach i pracach tego miejsca stanie się czynnościami, do których chłopcy zechcą wracać. Już w pierwszych godzinach obcowania wychowanków ośrodka z naszymi zwierzakami zauważyliśmy jak dobry wpływ na nichma kontakt ze zwierzętami. Przed nami kolejne już zaplanowane wizyty chłopców z Ośrodka