Skip to content

Organizacje

FUNDACJA „ŚWIAT W NASZYCH RĘKACH”

Naszym głównym celem jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian we wszystkich obszarach życia ludzkiego, wraz z ochroną jego środowiska naturalnego i praw zwierząt.

W praktyce koncentrujemy działania w obszarach: praw zwierząt i rozwiązań systemowych poprawiających ich los, ochrony bioróżnorodności, aktywizacji obywatelskiej i edukacji, która zmienia świat. 

Prezeska Fundacji, Anna Chęć od 2001 roku koordynuje proces współpracy strony społecznej z przedstawicielkami/lami lokalnych władz w obszarze opieki nad zwierzętami, poprawy losu zwierząt w miejskim schronisku i pomocy wolnożyjącym kotom. Świat w Naszych Rękach to Inicjatorka działania „BB Miasto przyjazne dla zwierząt” w ramach akcji Masz Głos, które otrzymało w 2019 roku nagrodę Super Samorząd.

Fundacja zajmuje się edukacją ekologiczną między innymi organizując warsztaty w siedlisku permakulturowym Dolina Bawole Serce.

Prowadzimy także  przedsiębiorstwo społeczne „Kosmiczna Architektura Ogrodowa”- która wykonuje kopuły geodezyjne.

Nasze motto brzmi: „Zmiana jest możliwa. Tu i teraz. Ważny jest każdy mały krok. Zacznij tu gdzie jesteś”.

Więcej: www.swiatwnaszychrekach.org

FUNDACJA PSIA EKIPA

Fundacja Psia Ekipa to grupa zapalonych miłośników zwierząt.

Chęć poprawy ich losu sprawiła by sformalizować prężnie działający wolontariat w bielskim schronisku w fundację.

Przez ostatnie 9 lat działań udało uratować się setki zwierząt. Do dziś koordynujemy i prowadzimy największy wolontariat na podbeskidziu polegający na promowaniu adopcji, organizowaniu spacerów zapoznawczych, wykonywanie profesjonalnych zdjęć, przedstawianiu warunków adopcji, udzielaniu porad behawioralnych oraz pilotowaniu procesu adopcyjnego.

Psia Hau-pa to najnowszy projekt fundacji- wynajęcie najbardziej pokrzywdzonym zwierzętom domu i stworzenie całodobowej opieki nad nimi okazało się najlepszym ale i najtrudniejszym zadaniem fundacji. Fundacja zajmuje się zwalczaniem przejawów znęcania się nad zwierzętami i ich zaniedbywania: sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa w dziedzinie ochrony zwierząt, współdziałała z instytucjami w zakresie ochrony zwierząt, oraz w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw.