Skip to content

O projekcie

Bielsko-Biała- miasto przyjazne zwierzętom, to projekt prowadzony przez dwie współpracujące ze sobą organizacje: Fundację „Świat w Naszych Rękach „ i Fundację Psia Ekipa- Razem dla Zwierząt.

Jest konsekwencją 10 lat działań na rzecz ochrony i poprawy losu zwierząt w Bielsku-Białej. Działania prowadzone są zarówno w obszarze bezpośredniej pomocy zwierzętom, działań prawnych, edukacyjnych oraz, co nas wyróżnia, na rzecz zmian systemowych, tworzenia procedur i wdrażania dobrych praktyk.

Nasze Cele

Głównym celem projektu jest stworzenie pierwszej w Polsce (z naszej wiedzy) lokalnej polityki opieki nad zwierzętami bezdomnymi, opartej na eksperckiej diagnozie i konsultacjach społecznych oraz opracowanie wzorcowego programu opieki nad zwierzętami i powołanie Społecznej Rady Opieki nad Zwierzętami.

Lokalna polityka opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Jako strona społeczna obserwujemy także ogromną potrzebę kompleksowego i dogłębnego przeszkolenia w obszarze prawnych aspektów ochrony zwierząt instytucji publicznych mających wpływ procesy decyzyjne i odpowiedzialnych za dobrostan zwierząt.

Szkolimy więc przedstawicielki/li policji, straży miejskiej, prokuratury, sądów, kuratorów sądowych, Miejskiego Schroniska oraz urzędu z prawa ochrony zwierząt, ich sytuacji w mieście i narzędzi zapobiegających ich krzywdzeniu.

Tworzone są także profesjonalne ekspertyzy prawne:

  • „Czasowe odebranie zwierząt prowadzone na podstawie ustawy o ochronie zwierząt (interwencje)”
  • „Sytuacja kotów wolnożyjących w mieście oraz prawa społecznych karmicieli”.

W ramach projektu organizujemy także wydarzenia, jak dni otwarte w miejskim schronisku, spotkania informacyjne i edukacyjne, aktywizujące i zachęcające lokalną społeczność do działań na rzecz opieki nad zwierzętami oraz angażujące chętne osoby do działań w ramach wolontariatu.

Współpracujemy z wieloma innymi organizacjami, osobami i instytucjami związanymi z opieką nad zwierzętami. Działając lokalnie wypracowujemy narzędzia, z których będą mogły skorzystać inne grupy, organizacje, czy gminy i mamy nadzieję stać się mocnym lokalnym głosem w budowaniu poprawy losu zwierząt w skali ogólnopolskiej.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG