Skip to content

Nasza Propozycja Programu Opieki nad Zwierzętami w Bielsku- Białej oficjalnie trafiła do Urzędu Miejskiego

pogram opieki na zwierzetami

?Ogrom spotkań, godziny pracy wszystko po to by nastąpił TEN moment! Oto złożyliśmy na dziennik podawczy pismo do Jarosław Klimaszewski – Prezydent Bielska-Białej z naszą propozycją Programu Opieki nad Zwierzętami w Bielsku-Białej na rok 2022. Mamy nadzieję, że nasza praca Fundacja „Świat w Naszych Rękach” i Fundacja Psia Ekipa przyniesie wymierne korzyści oraz realne zmiany dla zwierząt w naszym mieście. Za wspólną pracę Stowarzyszenie KOTełkowa DrużynaDomdlapsa?

Bardzo dziękujemy Wice Prezydentowi Adam Ruśniak i Panu Naczelnikowi Wiesławowi Majowi za zrozumienie i mnogość spotkań w napiętym terminarzu, oraz za to, że temat zwierząt jest dla Niego zawsze ważny. ?Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Kierownikowi Dominik Domiszewski za wielką pomoc w tworzeniu tego ważnego dokumentu.