Skip to content

Miejska polityka opieki nad zwierzętami

Współpraca

Współpraca między stroną społeczną, a przedstawicielkami/ lami Urzędu Miasta i jednostek do niego należących, oraz wspólne wypracowywanie najlepszych dla zwierząt rozwiązań jest dla nas priorytetem. Od 10 lat prowadzimy spotkania i rozmowy mające na celu spotkanie różnych środowisk i sektorów i wspólne wypracowanie rozwiązań  polepszenia sytuacji zwierząt w miejskim schronisku, wolnożyjących kotów, zwierząt dzikich i właścicielskich.

Dotychczasowa współpraca miała trudne początki i za nami wiele problemów, między innymi konflikt wolontariatu z byłym kierownictwem Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. W przeciągu ostatnich lat wiele się zmieniło, trwały bardzo intensywne spotkania i prace nad komunikacją, dokumentami i nowymi rozwiązaniami. Konsekwencja organizacji pozarządowych, wspólne działania strony społecznej i Urzędu Miasta, zmiana kierownictwa schroniska i aktywny dialog doprowadziły do poprawy sytuacji. Za wspólne działania strony społecznej i Urzędu Miasta w 2019 roku otrzymaliśmy nagrodę Super Samorząd (w tym nagrodę internautów). Działania związane z komunikacją strony społecznej z Urzędem Miasta oraz działania w ramach akcji Super Samorząd koordynowane są przez Fundację “Świat w Naszych Rękach”.

Obecnie wspólnie pracujemy nad opracowaniem lokalnej, wieloletniej polityki opieki nad zwierzętami, a partnerem w projekcie stał się Urząd Miasta w Bielsku-Białej.

W ramach projektu wzmacniamy  współpracę obywatele/ki-samorząd i prowadzimy następujące działania:

  • Opracowanie wzorcowego Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.
  • Powołanie Społecznej Rady Opieki nad Zwierzętami – społecznego ciała doradczego.
  • Wypracowanie przez stronę społeczną rekomendacji dla miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.
  • Opracowanie Miejskiej Polityki Opieki nad Zwierzętami