Skip to content

Działania prawne

Nasze działania

Działania prawne są jednym z trzech głównych aspektów naszego projektu.

Ustawa o ochronie zwierząt jest specyficznym aktem prawnym, który bywa dalece różnie interpretowany. Naszym celem jest stworzenie poszczególnym instytucjom i służbom możliwości  przeanalizowania najbardziej charakterystycznych problemów, podwyższenie wiedzy w tym zakresie, oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań prawnych dla urzędów, straży miejskiej, organów ścigania i organizacji pozarządowych.

Wsparcie prawne jest także niezbędne przy budowania lokalnej polityki opieki nad zwierzętami oraz przy budowaniu wzorcowego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, tak aby były zgodne z prawem i zawierały odpowiednie opracowania i ekspertyzy prawne pozwalające na korzystanie z nich przez inne gminy w Polsce.

Monitoring

Prowadzimy także monitoring orzecznictwa sądowego, oraz uruchomionych przez organy ścigania z terenu Bielska-Białej postępowań.

Ekspertyzy

Opracowujemy ekspertyzy prawne, rozwiązania i broszury, które będą dostępne dla innych organizacji, gmin i placówek.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla lokalnych przedstawicielek/li urzędu miasta, miejskiego schroniska, organów ścigania, prokuratury i sądów, kuratorów sądowych w zakresie ścigania przestępstw i wykroczeń z ustawy o ochronie zwierząt,

Nasze działania prawne