4 Kwietnia Dzień Zwierząt Bezdomnych

Z tej okazji udostępniamy bezpłatny pakiet informacyjno-edukacyjny dla mieszkanek i mieszkańców Bielska-Białej i okolicznych gmin.  

Problem bezdomności zwierząt w Polsce jest wciąż bardzo duży, a ilość bezdomnych zwierząt stale rośnie. 

  • Najczęstszymi przyczynami bezdomności zwierząt są: 
  • rozmnażanie w sposób
  • porzucanie, ucieczki i nieodpowiednia opieka
  • nieodpowiedzialne adopcje
  • kupowanie zwierząt z pseudo hodowli, a tym samym wspieranie nielegalnego procederu rozmnażania i sprzedaży

To także dobra okazja, aby przypomnieć społeczeństwu, że zwierzęta mają swoje prawa, a ich bezdomność jest bezpośrednim wynikiem bezmyślnych działań ludzi.

Zwierzęta, które nie posiadają odpowiedniej opieki, są skazane na głód, choroby, wypadki komunikacyjne i bywają narażone  na kontakt z ludźmi znęcającymi się nad nimi. Większość zwierząt bezdomnych trafia do schronisk, przytulisk bądź pod opiekę organizacji pozarządowych. Niektóre z nich do końca swoich dni nie opuszczą murów azylu.  

Dzień  Zwierząt Bezdomnych, to okazja aby zwrócić uwagę na problem bezdomności i tragiczny los zwierząt pozbawionych opieki. 

To także pretekst do zastanowienia się co każdy z nas może zrobić aby poprawić los zwierząt bezdomnych.

Z okazji Dnia  Zwierząt Bezdomnych Fundacja Psia Ekipa i Fundacja „Świat w Naszych Rękach” przygotowały i nieodpłatnie udostępniają pakiet edukacyjno- informacyjny dla mieszkanek i mieszkańców Bielska-Białej i okolic.

Informator zawiera ważne numery telefonów, dotyczące pomocy zwierzętom na terenie Bielska-Białej i gmin ościennych. 

Plakat ilustruje za pomocą infografik wybrane prawa zwierząt i obowiązki właścicielskie.  

 

♥   Wydrukowane już informatory są dostępne w Ekocentrum Zielony Pies, ul. 11 Listopada 7A, centrum edukacyjne i sklep dobroczynny prowadzony przez            Fundację „Świat w Naszych Rękach” i Fundację Psia Ekipa

♥    W tym dniu pamiętajmy także o tragicznym losie zwierząt bezdomnych w Ukrainie.

♥   Chcąc im pomóc można się przyłączyć do prowadzonej zbiórki karmy, która jest transportowana bezpośrednio na teren Ukrainy. Dary można przynosić do Ekocentrum Zielony Pies w Bielsku-Białej. 


Wszystkie osoby chcące pomagać zwierzętom lub zorganizować zajęcia edukacyjne na temat praw zwierząt i możliwości pomocy im, proszone są o kontakt: info@miastodlazwierzat.pl

Informator i plakat powstał w ramach projektu  „Bielsko- Biała- Miasto przyjazne zwierzętom”. 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Akcja pomocy dla zwierząt z Ukrainy

Reagując na sytuację ataku militarnego na Ukrainę, w Bielsku-Białej organizujemy lokalną pomoc dla osób przyjeżdżających do Polski ze zwierzętami i zwierząt z Ukrainy. Na wojnie cierpią ludzie i cierpią zwierzęta, a ich losy łączą więzi przyjaźni i odpowiedzialności. Wiele osób uciekających z Ukrainy zabiera ze sobą swoich zwierzęcych członków rodziny. Ludzie w miarę możliwości transportują także zwierzęta z różnych przytulisk i miejsc opieki nad zwierzętami. Powoli polskie organizacje organizują transporty zwierząt z Ukrainy do Polski. My lokalnie przygotowujemy się do szeroko zakrojonej pomocy. Trwa zbiórka karmy, leków i darów dla zwierząt. Tworzymy siatkę punktów odbioru. Staramy się ustrukturyzować tę formę pomocy i we współpracy z innymi organizacjami na bieżąco reagować na aktualne potrzeby.

Oficjalne punkty zbiórki znajdują się: –

Ekocentrum Zielony Pies, ul. 11 Listopada 7A, Bielsko-Biała.. Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00- 17.00,

magazyn odbioru w Mesznej, ul. Krucza 8 (nr telefonu 697117511).

Listę partnerskich punktów odbioru w różnych częściach miasta i okolic (adresy i numery telefonów) znajdziecie Państwo na stronach FB: „Ekocentrum Zielony Pies”, „Miasto dla Zwierząt”, „Fundacja Psia Ekipa”, „Fundacja Świat w Naszych Rękach”, Zachęcamy gorąco do wspólnego działania i ratowania ludzkich i zwierzęcych istnień! Organizatorzy Fundacja „Psia Ekipa Razem dla Zwierząt”, Fundacja „Świat w Naszych Rękach”, lokalna akcja- Miasto dla Zwierząt, Ekocentrum Zielony Pies.

Szkolimy się!

26.09.2021

Dobra komunikacja w każdej organizacji pozarządowej to fundament dobrego i skutecznego działania. Dlatego ….SZKOLIMY SIĘ!

W Jaworzu- Centrum Wolontariatu Fundacji Psia Ekipa-w Psiej Hau-pie odbyło się szkolenie dla wolontariuszy Fundacji Psiej Ekipy „Komunikacja i przepływ informacji”. To jedno z wielu planowanych szkoleń, które organizujemy w ramach realizacji projektu „Bielsko-Biała -Miasto Przyjazne Zwierzętom” .Szkolenie odbyło się pod nową altaną sfinansowaną z dotacji Programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Spotkanie konsultacyjne z bielskimi organizacjami

Spotkanie konsultacyjne w sprawie powstałej diagnozy odbyło się w nowo powstałym Ekocentrum Zielony Pies Dzięki temu- owocnemu spotkaniu diagnozę zapewne nasi eksperci uzupełnią o bardzo ważne kwestie, które wybrzmiały na spotkaniu. W tych bardzo zabieganych czasach, gdzie wolny czas jest towarem deficytowym tym bardziej dziękujemy bielskim organizacjom, które przybyły na to bardzo ważne spotkanie: Ośrodek Rehabilitacji „Mysikrólik” Na Pomoc Dzikim Zwierzętom, OTOZ Animals Inspektorat Bielsko-Biała, Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych BUDRYSEK,  Stowarzyszenie KOTełkowa Drużyna, Dla Braci Mniejszych

Dziękujemy naszym ekspertom za prezentację diagnozy i uczestnictwo w spotkaniu: Dawid Zieliński i Anna Barabasz

Nasza Propozycja Programu Opieki nad Zwierzętami w Bielsku- Białej oficjalnie trafiła do Urzędu Miejskiego

?Ogrom spotkań, godziny pracy wszystko po to by nastąpił TEN moment! Oto złożyliśmy na dziennik podawczy pismo do Jarosław Klimaszewski – Prezydent Bielska-Białej z naszą propozycją Programu Opieki nad Zwierzętami w Bielsku-Białej na rok 2022. Mamy nadzieję, że nasza praca Fundacja „Świat w Naszych Rękach” i Fundacja Psia Ekipa przyniesie wymierne korzyści oraz realne zmiany dla zwierząt w naszym mieście. Za wspólną pracę Stowarzyszenie KOTełkowa DrużynaDomdlapsa?

Bardzo dziękujemy Wice Prezydentowi Adam Ruśniak i Panu Naczelnikowi Wiesławowi Majowi za zrozumienie i mnogość spotkań w napiętym terminarzu, oraz za to, że temat zwierząt jest dla Niego zawsze ważny. ?Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Kierownikowi Dominik Domiszewski za wielką pomoc w tworzeniu tego ważnego dokumentu.

Pomaganie to jest TO! Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu zasilił szeregi wolontariatu w Fundacji Psia Ekipa

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu to placówka, której wychowankowie stali się wolontariuszami w Psiej Ha-upie. To dom, który Fundacja Psia Ekipa wynajęła, by móc w sposób szczególny opiekować się zwierzętami najbardziej skrzywdzonymi, przejętych podczas interwencji lub ze schroniska. Mamy nadzieję, że kontakt ze zwierzętami, opieka nad nimi, dbanie o ich dobrostan i uczestniczenie w codziennych obowiązkach i pracach tego miejsca stanie się czynnościami, do których chłopcy zechcą wracać. Już w pierwszych godzinach obcowania wychowanków ośrodka z naszymi zwierzakami zauważyliśmy jak dobry wpływ na nichma kontakt ze zwierzętami. Przed nami kolejne już zaplanowane wizyty chłopców z Ośrodka

Szkolenie dla Straży Miejskiej- prawne aspekty ochrony zwierząt z praktyczną realizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt.

Za nami kolejne szkolenie związane z prawnymi aspektami ochrony zwierząt i z praktyczną realizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt.

Tym razem szkolenie zostało przeprowadzone dla pracowniczek i pracowników Straży Miejskiej w Bielsku-Białej (17 osób). Szkolenie prowadziła Adw. Karolina Kuszlewicz, która przygotowała je dokładnie pod kątem praw, możliwości, obowiązków i praktyki (co naszej perspektywy jest najważniejsze) właśnie Straży Miejskiej. Część dotyczącą działań społecznych dla zwierząt prowadziły i swoim lokalnym doświadczeniem dzieliły się organizatorki: Anna Chęć z Fundacja „Świat w Naszych Rękach” i Joanna Katarzyna Kraj z Fundacja Psia Ekipa Z naszej perspektywy szkolenie było naprawdę udane, osoby uczestniczące były bardzo (bardzo!) aktywne, intensywnie pracowały nad rozwiązaniami i praktycznym zastosowaniem zapisów ustawy w swojej pracy. Rozmawialiśmy o rozwiązaniach, współpracy między instytucjami, działaniach i procedurach, które są możliwe do zastosowania w Bielsku- Białej, a które pozwoliłyby skuteczniej ratować zdrowie i życie zwierząt. Okazuje się także, że w Straży Miejskiej pracują ludzie, którzy nie tylko chcą móc lepiej reagować na krzywdę zwierząt z racji swojej pracy, ale także prywatnie, tak jak my, na własną rękę ratują, adoptują i dokarmiają zwierzęta. Bardzo wszystkim dziękujemy za zaufanie, świetną współpracę przy organizacji szkolenia i motywację do wykorzystania tych 6 godzin z ekspertką od praw zwierząt, najlepiej jak się dało!

„Stopień rozwoju cywilizacji wyraża się stosunkiem człowieka do zwierząt”- Mahatma Gandhi

Dziękujemy. Wszystko dla zwierząt!

Szkolenie dofinansowane z programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy