Skip to content

Aktywizujemy wolontariat w schronisku dla zwierząt

aktualność 3

26 czerwca 2021 w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej odbyło się pierwsze spotkanie aktywizujące wolontariat. Spotkanie za wolontariuszami/szkami zatytułowane było “Poznajmy się lepiej”. 

Fundacja Psia Ekipa i Fundacja „Świat w Naszych Rękach” były gospodarzami spotkania ,które powstało dzięki Projektowi Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Spotkaniu przyświecało hasło „Poznajmy się lepiej”a  jego celem była Integracja, udoskonalenie i wymiana doświadczeń między  uczestnikami/czkami spotkania co świetnie jednoczy grupę i  pokazuje jak ważna jest komunikacja. Przybyli również nowi wolontariusze, którzy z zapałem i miłością do pomagania poznają specyfikę pracy wolontariackiej w schronisku. 

Projekt  „Miasto dla Zwierząt” – informacja dla uczestników o jego  celach i zadaniach to ważna część tego spotkania . Niebawem konsultacje ze stroną społeczną do wieloletniej polityki opieki nad zwierzętami w Bielsku- Białej, a obecność wolontariuszy i wysłuchanie ich propozycji jest niezwykle istotna dla projektu.

W naszym mieście tym tematem od wielu lat  zajmuje się prezeska Fundacja „Świat w Naszych Rękach” Anna Chęć  i zapewne dopilnuje by nowy dokument był korzystny dla zwierząt. 

Dziękujemy Katarzyna Kwiatkowska za koordynowanie Psio-Ekipowego -sobotniego wolontariatu.