Skip to content

Aktywizacja społeczna

Działania poprzedzamy kampanią informacyjną skierowaną do różnych grup. 

Jednym z głównych celów projektu Miasto dla Zwierząt jest aktywizacja lokalnej społeczności na rzecz efektywnej pomocy zwierzętom. 

W ramach projektu prowadzimy działania edukacyjno- informacyjne w szkołach i uczelniach wyższych, klubach, świetlicach, grupach seniorskich, w schronisku oraz wszędzie tam, gdzie ludzie chcą angażować się w pomoc zwierzętom. 

Aktualnie sobotni wolontariat w Miejskim schronisku prowadzony i koordynowany jest przez Psią Ekipę i działa już 9 rok. Planując w projekcie rozwój i poszerzenie wolontariatu, zakładamy, że będzie on działał przez kolejne lata i tym bardziej  zależy nam na jego udoskonaleniu i sprofesjonalizowaniu.

Fundacja Psia Ekipa finansuje leczenie i rehabilitację zwierząt chorych i pokrzywdzonych, bezdomnych, jest stroną w postępowaniach sądowych, oraz zajmuje czynną postawę wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt. Fundacja Świat w Naszych Rękach działa na rzecz rozwiązań systemowych, programowych, zmian w schronisku, koordynuje proces komunikacji strony społecznej z przedstawicielami urzędu, angażując i zapraszając do wspólnego działania różne strony, sektory, osoby i grupy. Te działania potrzebują wsparcia wolontariuszy i poszerzenia skali działania.

Planowane Działania Aktywizacji społecznej:

  • Przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy.
  • Zorganizowanie wydarzeń promujących wolontariat, adopcję i integrujących osoby pomagające zwierzętom (w tym we współpracy z Miejskim Schroniskiem). 
  • Opracowanie i wdrożenie programu infomacyjno- edukacyjnego dla mieszkańców/mieszkanek, oraz dla osób które chcą zaangażować się w aktywne działania.
  • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych (edukacja obywatelska na przykładzie działań dla zwierząt i aktywizacja wolontariatu)
  • Zaprojektowanie i wykonanie wystawy edukacyjno- informacyjnej oraz jej prezentacja podczas większości planowanych wydarzeń.
  •  Powstanie cyklu materiałów informacyjno- edukacyjnych dla mieszkańców/nek oraz przyszłych i obecnych wolontariuszek/szy. 
  • Powstanie plakatu „Zwierzęta mają swoje prawa”.