Skip to content

4 Kwietnia Dzień Zwierząt Bezdomnych

str int

Z tej okazji udostępniamy bezpłatny pakiet informacyjno-edukacyjny dla mieszkanek i mieszkańców Bielska-Białej i okolicznych gmin.  

Problem bezdomności zwierząt w Polsce jest wciąż bardzo duży, a ilość bezdomnych zwierząt stale rośnie. 

  • Najczęstszymi przyczynami bezdomności zwierząt są: 
  • rozmnażanie w sposób
  • porzucanie, ucieczki i nieodpowiednia opieka
  • nieodpowiedzialne adopcje
  • kupowanie zwierząt z pseudo hodowli, a tym samym wspieranie nielegalnego procederu rozmnażania i sprzedaży

To także dobra okazja, aby przypomnieć społeczeństwu, że zwierzęta mają swoje prawa, a ich bezdomność jest bezpośrednim wynikiem bezmyślnych działań ludzi.

Zwierzęta, które nie posiadają odpowiedniej opieki, są skazane na głód, choroby, wypadki komunikacyjne i bywają narażone  na kontakt z ludźmi znęcającymi się nad nimi. Większość zwierząt bezdomnych trafia do schronisk, przytulisk bądź pod opiekę organizacji pozarządowych. Niektóre z nich do końca swoich dni nie opuszczą murów azylu.  

Dzień  Zwierząt Bezdomnych, to okazja aby zwrócić uwagę na problem bezdomności i tragiczny los zwierząt pozbawionych opieki. 

To także pretekst do zastanowienia się co każdy z nas może zrobić aby poprawić los zwierząt bezdomnych.

Z okazji Dnia  Zwierząt Bezdomnych Fundacja Psia Ekipa i Fundacja „Świat w Naszych Rękach” przygotowały i nieodpłatnie udostępniają pakiet edukacyjno- informacyjny dla mieszkanek i mieszkańców Bielska-Białej i okolic.

Informator zawiera ważne numery telefonów, dotyczące pomocy zwierzętom na terenie Bielska-Białej i gmin ościennych. 

Plakat ilustruje za pomocą infografik wybrane prawa zwierząt i obowiązki właścicielskie.  

 

♥   Wydrukowane już informatory są dostępne w Ekocentrum Zielony Pies, ul. 11 Listopada 7A, centrum edukacyjne i sklep dobroczynny prowadzony przez            Fundację „Świat w Naszych Rękach” i Fundację Psia Ekipa

♥    W tym dniu pamiętajmy także o tragicznym losie zwierząt bezdomnych w Ukrainie.

♥   Chcąc im pomóc można się przyłączyć do prowadzonej zbiórki karmy, która jest transportowana bezpośrednio na teren Ukrainy. Dary można przynosić do Ekocentrum Zielony Pies w Bielsku-Białej. 


Wszystkie osoby chcące pomagać zwierzętom lub zorganizować zajęcia edukacyjne na temat praw zwierząt i możliwości pomocy im, proszone są o kontakt: info@miastodlazwierzat.pl

Informator i plakat powstał w ramach projektu  „Bielsko- Biała- Miasto przyjazne zwierzętom”. 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.