Skip to content

Stopień rozwoju cywilizacji wyraża się stosunkiem człowieka do zwierząt

Mahatma Gandhi
O Projekcie
Bielsko-Biała- miasto przyjazne zwierzętom, to projekt prowadzony przez dwie współpracujące ze sobą organizacje: Fundację „Świat w Naszych Rękach„ i Fundację Psia Ekipa- Razem dla Zwierząt.

Jest konsekwencją 10 lat działań na rzecz ochrony i poprawy losu zwierząt w Bielsku-Białej. Działania prowadzone są zarówno w obszarze bezpośredniej pomocy zwierzętom, działań prawnych, edukacyjnych oraz, co nas wyróżnia, na rzecz zmian systemowych, tworzenia procedur i wdrażania dobrych praktyk.

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

Budujemy społeczeństwo ludzi, którzy dbają o dobrostan zwierząt. Pomagać można na wiele różnych sposobów. Zaangażowanie społeczne w problematykę pomocy zwierzętom żyjącym w mieście jest ogromną szansą na realną poprawę ich życia. Organizuj się z nami!

WZROST ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ

Aby poprawić los zwierząt, musimy zadbać o znajomość i przestrzeganie ich praw! Edukujemy w tym zakresie organizacje, instytucje i organy ścigania. Celem projektu jest także wypracowanie dobrej współpracy między miastem, jego jednostkami budżetowymi, organami ścigania, a organizacjami społecznymi, w oparciu o Ustawę o Ochronie Zwierząt.

WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM MIASTA

Projekt ma na celu wypracowanie zmian systemowych popartych diagnozą, dokumentami i ekspertyzami prawymi. Jako strona społeczna współpracujemy z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, by wypracować optymalne rozwiązania dla zwierząt, takie, które w przyszłości mogłyby stać się wzorem dla innych Gmin.

WSPÓŁPRACA ZE SCHRONISKIEM DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej jest jednostką miejską. Jako organizacje społeczne pomagamy znajdującym się tam zwierzętom koordynując wolontariat i bezpośrednią pomoc zwierzętom, jak i wypracowując procedury i zasady postępowania, ratujące ich życie, zdrowie.

Zielony Pies - To najnowszy projekt Fundacji Świat w Naszych Rękach i Fundacji Psia Ekipa, który powstał podczas działania projektu - będzie on wzbogacał, urozmaicał i pomagał realizować założone w projekcie plany.

Nowości z bloga

Aktualności

Nasi przyjaciele

Razem możemy więcej

logo-P_Eb
logo_S_w_n_r